Yon ledikasyon ki pote chanjman

Depi 2006

Nou chanje lavi moun yo…

…pou yo kapab chanje sosyete a.


Lafwa ak Kè Kontan komanse kote asfalt la fini, kote pa gen beton, kote dlo potab pa rive…

José María Vélaz, SJ, fondatè mouvman an

Yon misyon ki mande kolaborasyon

Tout sa n fè, nou fè l ansanm ak lòt aktè.

Yon mouvman mondyal

Nou se manm Federasyon Entènasyonal Fe y Alegría.


Sipò w ka fè yon gwo diferans!